Fontanny Wallace’a w Paryżu – co warto wiedzieć …

Fontanny Wallace’a w Paryżu – co warto wiedzieć …

Fontanny o znajomej formie stały się jednym z symboli Paryża. Często obcokrajowcy kojarzą je, bo Fontanny Wallace’a w Paryżu  można spotkać w wielu miejscach. 
Fontanny Wallace to publiczne punkty wody pitnej w Paryżu, w postaci małych,  żeliwnych kiosków w charakterystycznym zielonym kolorze. 
Zaprojektowane przez Charlesa-Auguste’a Lebourga wzięły swoja nazwę od nazwiska brytyjskiego filantropa Richarda Wallace’a, który sfinansował ich budowę.

Fontanny Wallace'a w Paryżu

Wallace – fundator paryskich fontann.

Wśród tych filantropów Sir Richard Wallace jest jednym z najbardziej eklektycznych i dyskretnych.
W sierpniu 1870 roku odziedziczył wielki majątek po ojcu i postanowił podzielić się nim z Paryżanami, co przyniosło mu wielką popularność. Można go uważać za filantropa, w prawdziwym  tego słowa znaczeniu.
Założył także szpital, który opiekował się ofiarami bombardowań i dystrybucji żywności dla ludności. Sir Richard Wallace pozostał wierny swej przybranej ojczyźnie, Francji, gdzie teraz spoczywa, na cmentarzu Père-Lachaise.
Fontanny noszące jego imię należą do jednych z wielu jego zasług w paryskim dziedzictwie.

Historia fontann Wallace’a w Paryżu  

Podczas wojny z 1870 r. Ogłoszonej przez Napoleona III przeciwko Prusom, Paryż wie bardzo ciężkie czasy. Proklamacja Republiki, epizod Komuny Paryskiej, niszczycielskie bombardowania Prusów, gorzka klęska, która pozostawia Alzację i Lotaryngię temu drugiemu, są wstrząsami, które szkodzą miastu.

Po zniszczeniu akweduktów, które zaopatrywały stolicę w wodę podczas wojny francusko-pruskiej, koszt wody stał się zbyt drogi. Richard Wallace zaproponował miastu 50 fontann.  Zażyczył sobie, aby były instalowane w ruchliwych miejscach, takich jak place, parki i ulice handlowe, tak aby przechodnie mogli pić bez płacenia. Pierwsza fontanna została zainstalowana w 1872 r. Boulevard de la Villette. Aby stworzyć fontanny, Richard Wallace wezwał znanego rzeźbiarza Charlesa-Auguste’a Lebourga. Cztery różne modele, wszystkie wykonane z ciemnozielonego żeliwa, widzą dzień, w którym wielki model, najbardziej znany, składa się z czterech kariatyd, z których każda reprezentuje cnotę: prostotę, życzliwość, miłość i trzeźwość. Wszystkie posągi różnią się zarówno pozycją stóp, jak i sposobem, w jaki wiązana jest ich tunika. Każda fontanna miała w dwa żelazne kielichy trzymane przez łańcuchy. Zostały one usunięte w 1952 r. ze względów higienicznych. Powstanie fontann powierzono słynnym odlewniom Val d’Osne, położonym w pobliżu Saint-Dizier w Haute-Marne.

Podsumowując, Fontanny Wallace’a w Paryżu są jednogłośnie jednym  z jego symboli. Nadal pracują i rozprowadzają wodę pitną od 15 marca do 15 listopada. Paryż ma 120 fontann. W 2011 r. trzy  nowe fontanny są  zostały zainstalowane w 13. dzielnicy.

 

zostaw komentarz

Twój email nie będzie widoczny publicznie.